Krievkalnā turpina arheoloģiskos izrakumus

Bronzas laikmeta šķēpa uzgalis un akmens cirvis -- tie ir vērtīgākie atradumi, kuri uzieti arheoloģisko izrakumu laikā Krievkalnā pie Skrundas. Jau otro gadu te notika vasaras prakse Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes studentiem. Pērn izdevās atrast pierādījumus, ka šeit bijusi apdzīvota vieta tālajā Bronzas laikmetā, šogad apjaustas apmetnes aprises.