2016. gada arheoloģiskais piemineklis – Veckuldīgas pilskalns

LTV1 sižets par 2016. gada arheoloģisko pieminekli - Veckuldīgas pilskalnu.