Tanīsa kalns

Par arheoloģiskajiem izrakumiem Tanīsa pilskalnā Raunas apkārtnē Latvijas Universitātes profesora Franča Aleksandra Baloža un docenta Paula Kundziņa vadībā. Apskatīt izrakumus ierodas Valsts prezidents Gustavs Zemgals, izglītības ministrs Jānis Rainis un citi pārstāvji.